סימני האזהרה לאור ירידת התמיכה של הציבור במערב בדמוקרטיה

לאורך יותר מעשור יש סימני דעיכה באטרקטיביות של הדמוקרטיה בעיני הציבור המערבי. הנה, גם במספרים.