ידיעות שקריות מופצות רחב, עמוק ומהר יותר

ידיעות שקריות מופצות מהר יותר, עמוק יותר ורחב יותר.
ידיעות שקריות של חדשות מופצות יותר מאחרות.