תיאורית קונספירציה – מבוא

מהי תיאורית קונספירציה, מהן עקרונות היסוד שלה, מה הן לא כאלה