פופוליזם – פרק א׳: מה זה?

פופוליסטים הם אנטי-אליטיזם ואנטי-פלורליזם. יש אמת אחת ומוחלטת והם המייצג היחיד שלה, לא משנה מהי. הם מייצגים את "העם האמיתי" אותו הם מבדלים מכלל האזרחים.