חוכמת הבדיעבד

אנחנו מאמינים שהעובדות שאנחנו יודעים הן הכל, והן מסבירות את הסיפור.
אנחנו מתקשים לקבל חוסר קוהרנטיות, מזל, נסיבות.
אנחנו משכתבים בדיעבד על בסיס התוצאה את מה שחשבנו.