שנה למלחמה באוקראינה – תמונת מצב אסטרטגית של השחקנים המרכזיים

ניתוח מצבם הגיאו אסטרטגי של השחקנים החשובים בגלובוס כתוצאה מהשפעות המלחמה