איך דמוקרטיה מידרדרת – פרק א' קיטוב פוליטי?

קיטוב פוליטי של האליטות והציבור הוא הבסיס להידרדרות פוליטית בעשרים השנים האחרונות