למה קשה לסיים מלחמות – אפגניסטן – פרק א' בוש

ניתוח של בעיות עקרוניות בתהליך קבלת ההחלטות שפוגעות בהערכת מצב אסטרטגית בדרך לסיום מלחמות