משמעויות אסטרטגיות – 4/3

4 משמעויות אסטרטגיות בעת הנוכחית: 2 בנוגע לשינוי בתנאים האסטרטגיים של מלחמה בזירה הצפונית, הסכם הגרעין, חשיבותה של מזרח אירופה, ותשומת לב להשפעת מחירי המזון על מצרים