תמונת מצב – 17/3 – אין מוצא

המלחמה נמצאת במצב של ״אין מוצא״