איך דמוקרטיה מידרדרת – פרק ב' – קריסת פיצול הכוח

כיצד אוטוקרטים נבחרים משתלטים על הדמוקרטיה במאה ה-21