לקחי מלחמת לבנון השניה – פרק א': המדינה הלבנונית

לקח מספר 1: המדינה הלבנונית לא תאכוף ריבונות בעבור ישראל גם בעתיד