לקחי מלחמת לבנון השניה – פרק ג': אזרחים, כפר כנא וסירוב פקודה

אסטרטגיית ענישה, הנחיות לא מעשיות לא ימולאו, המערכת מסננת רעש לא רע. מפקדים צריכים ליצור מנגנון היזון חוזר והבנת משמעויות.