רוסיה VS אוקראינה – הערכת מצב ומשמעויות 15/9 – תפנית

הערכת מצב מחודשת לאור נקודת תפנית במלחמה באוקראינה