עשה מעט והרתע בקול גדול

דברי רהב הם לא חלופה לחשיבה אסטרטגית. הגענו למלחמה נטולי כשירות לחשוב ברצינות על הבטחון הלאומי, מה שהביא לפער ציפיות לא ניתן לגישור במציאות