דמוקרטיה

דמוקרטיה

מדד הדמוקרטיה

בשבוע שעבר פרסם מכון המחקר V-Dem את מדד הדמוקרטיה העולמי לשנת 2017. הדו"ח מעניין כי הוא נותן פרוט של הקריטריונים

Scroll to Top