כללי

כללי

מלחמת ברירה

מלחמת האין ברירה של ישראל בעזה הסתיימה. השאלות העתידיות במלחמה הן לא שאלות קיומיות, מציגים אותן ככאלה מתוך נוחיות פוליטית.

כללי

ארמון החלומות של הימין

ציוויליזציה קמה כאשר היא מגיבה לאתגרים בפתרונות יצירתיים ומתעצמת כל עוד היא מתמידה בכך. כשהיא אינה משכילה להעמיד לעצמה אתגרים, או כשהיא נכשלת בהתמודדות עם אתגריה – הציוויליזציה נכנסת לתהליך של שקיעה. ציוויליזציות אינן נרצחות, הן מתאבדות

כללי

כוחות שמירת שלום של האו"ם זה טוב

למרות השם הרע שיש להם, כוחות שמירת שלום מפחיתים את היקף ההרוגים באזורי סכסוך, מונעים התרחבות מלחמת אזרחים, מגדילים את הסיכוי להסכם ומשפרים את יציבות המצב

Scroll to Top