דיעה

בית המשפט העליון

כמה דקות אחרי שהחלטנו בעד או נגד לפי שמאל וימין, כדאי לחשוב לרגע האם סוגיות כאלו לא ראויות לויכוח ראוי

Scroll to Top